poniedziałek, 11 grudnia, 2023

328 firm z Dolnego Śląska walczy o nagrodę w konkursie ZUS

Data:

Udostępnij przez:

W tegorocznym konkursie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) aż 328 firm z Dolnego Śląska przystąpiło do rywalizacji o prestiżowe wyróżnienie.

W skali kraju jest to imponująca liczba 5155 wniosków. To wzrost o blisko 30% w porównaniu do roku poprzedniego (3987). Największą liczbę wniosków przesłano z województwa Wielkopolskiego – aż 660, natomiast najmniej – jedynie 111 – z województwa Lubuskiego.

W ramach konkursu firma może uzyskać dofinansowanie nawet do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Tegoroczna edycja konkursu BHP ZUS zaskakuje również wysoką sumą środków przeznaczonych dla zwycięskich firm. W porównaniu do ubiegłego roku, ZUS zwiększył budżet o 10 milionów złotych, co daje imponującą kwotę 100 milionów złotych do rozdysponowania.

Najwięcej wniosków zgłosili przedstawiciele branż przetwórstwa przemysłowego (1269) oraz budownictwa (1837). Trzecie miejsce zajęła opieka zdrowotna i pomoc społeczna (661). Zaś na czwartym znalazł się handel detaliczny (618). W sumie, aż 71 994 pracowników objętych jest projektami dotowanymi przez ZUS.

Projekty, które mogą otrzymać dofinansowanie, dotyczą różnych aspektów bezpieczeństwa pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspomoże przedsięwzięcia mające na celu poprawę bezpieczeństwa instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy. Dodatkowo, dofinansowanie obejmuje zakup urządzeń chroniących przed hałasem i drganiami mechanicznymi, modernizację oświetlenia miejsc i stanowisk pracy oraz ochronę przed promieniowaniem optycznym. Wsparcie finansowe przysługuje również na urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza oraz środki ochrony indywidualnej. Projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa pracy na wysokości również kwalifikują się do konkursu.

Wykluczony z udziału w konkursie jest także przedsiębiorca, który otrzymał już w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowanie z ZUS lub został w tym czasie zobowiązany do jego zwrotu.

Wnioskodawca nie może:

  • zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
  • zalegać z opłacaniem podatków,
  • być w stanie upadłości lub pod zarządem komisarycznym,
  • być w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

W ubiegłym 2022 roku nagrodzonych zostało 1098 firm w całej Polsce. Łączna kwota przyznanych środków wyniosła około 89,6 mln zł.

Źródło: ZUS

 

NAJNOWSZE

Powrót pociągów do Świeradowa-Zdroju

Powrót pociągów do Świeradowa-Zdroju

Świeradów-Zdrój, jeden z najsłynniejszych dolnośląskich kurortów, po 27 latach znów będzie miał połączenie kolejowe. Od 10 grudnia 2023 r. pociągi Kolei Dolnośląskich będą kursowały...

POLECAMY