czwartek, 30 listopada, 2023

4 maja rusza maraton egzaminów maturalnych

Data:

Udostępnij przez:

W tym roku do matury przystąpi ponad 7 tys. absolwentów wrocławskich szkół ponadpodstawowych.

Wśród tych, którzy po raz pierwszy podejdą do egzaminu dojrzałości, blisko 4,3 tys. osób będzie zdawało go w tzw. nowej formule, a niewiele ponad 1,9 tys. – w starej.

W tym roku matura podzielona zostanie na:

  • nową formułę (2023), która dotyczy absolwentów 4-letnich liceów ogólnokształcących,
  • starą formułę (2015), która dotyczy absolwentów 4-letnich techników, branżowych szkół II stopnia oraz wszystkich typów szkół z lat ubiegłych.

Spośród 7 tys. wrocławskich maturzystów ponad 6 tys. zdawać będzie ją po raz pierwszy. Poprawiać niezdany egzamin zamierza 560 osób, natomiast o lepszą ocenę na świadectwie maturalnym starać się będzie ponad 600 absolwentów szkół. Na początek zmierzą się z egzaminami pisemnymi z języka polskiego, języka obcego i matematyki.

Jak co roku nasi uczniowie czują stres i niepokój przez maturami. To całkiem normalne. Jednak wszyscy wierzymy, że są do egzaminów dobrze przygotowani. Zależy im, by uzyskać jak najlepsze wyniki na świadectwie maturalnym. Dowodem tego jest choćby ich aktywny udział w zajęciach przygotowawczych, które organizowaliśmy dla maturzystów od września. Dwa razy pisali też egzaminy próbne – mówi Mariola Kuźmicka-Mazurek, dyrektorka V Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, szkoły, która organizuje również maturę międzynarodową (matura międzynarodowa rozpoczyna się 1 maja).

Zmiany w egzaminach maturalnych

Na tegorocznych maturzystów czeka kilka zmian (poza podziałem na starą i nową formułę). Zmieniają się bowiem nie tylko arkusze egzaminacyjne i czas na ich wypełnienie. Bardziej rozbudowany będzie także program z języka polskiego. W tym przypadku uczniowie napiszą egzamin z trzech części: język polski w użyciu, test historyczno-literacki oraz wypracowanie. Po dwóch latach przerwy powracają też egzaminy ustne.

Przedmioty obowiązkowe i dodatkowe

Obowiązkowo trzeba przystąpić do egzaminów w części pisemnej z: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego, jak i do egzaminów w części ustnej z języka polskiego oraz obcego. Poza tym na zdających czeka przynajmniej jeden (maksymalnie sześć) egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

W tym roku (we Wrocławiu) najchętniej wybieranym przedmiotem dodatkowym jest język angielski. Potem w kolejności: matematyka, język polski, biologia, geografia, chemia, fizyka i historia. Z kolei 70 osób zdecydowało się na filozofię, a 7 na historię muzyki. 

Minimum 30%

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów z egzaminów obowiązkowych (w części ustnej i pisemnej) oraz przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym bądź w przypadku języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

W 2023 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 4 do 23 maja. Część pisemna – od 4 do 23 maja. Część ustna – od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja).

Egzamin ustny jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Wyniki matur ogłoszone zostaną 7 lipca br.

Źródło: UM Wrocław

NAJNOWSZE

POLECAMY