sobota, 2 grudnia, 2023

Czternasta emerytura 2023 – wysokość, odbiorcy i warunki

Data:

Udostępnij przez:

Rozporządzenia wykonawcze określają, że czternasta emerytura, wyniesie 2650 zł brutto. Wypłata tego świadczenia nastąpi we wrześniu bieżącego roku.

Dodatkową wypłatę otrzymają osoby, które na ostatni dzień sierpnia mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Osoby otrzymają pełną kwotę czternastej emerytury (czternastki), jeśli ich główne świadczenie, np. emerytura lub renta, nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty, czternastka będzie zmniejszana według zasady „złotówka za złotówkę”. Warunkiem przysługiwania dodatkowej wypłaty jest minimalna kwota świadczenia wynosząca 50 zł.

Czternasta emerytura będzie wypłacona automatycznie przez ZUS i inne organy rentowe. Otrzymają je ci, którzy pobierają emeryturę lub rentę. Z wypłaty zostanie pobrana 9-procentowa składka zdrowotna oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. Czternastka nie podlega innym potrąceniom, takim jak zajęcia komornicze. Nie będzie również wliczana do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty lub świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych.

Szacuje się, że około 8,8 miliona emerytów i rencistów otrzyma dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w tym roku. Spośród nich, około 6,8 miliona osób otrzyma czternastkę w pełnej wysokości. Natomiast około 2 miliony osób będzie miało świadczenie pomniejszone zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Planowane wydatki na wypłatę czternastej emerytury wyniosą 20,7 miliarda złotych.

Źródło: ZUS

NAJNOWSZE

Centrum handlowe „Swoja Olimpia” zwycięzcą konkursu „Piękny Wrocław”

Centrum handlowe „Swoja Olimpia” zwycięzcą konkursu „Piękny Wrocław”

Wrocławskie centrum handlowe „Swoja Olimpia” zostało zwycięzcą trzydziestej drugiej edycji konkursu architektonicznego „Piękny Wrocław”. Obiekt, zaprojektowany przez pracownię Architektury Głowacki, otrzymał Grand Prix konkursu. Wyniki...

POLECAMY