poniedziałek, 11 grudnia, 2023

Długi handlu wzrosły o niemal 2,2 mld zł – wyzwania dla branży handlowej

Data:

Udostępnij przez:

Długi handlu wzrosły ponownie o niemal 2,2 mld zł – informuje Krajowy Rejestr Długów. Pomimo spłacania części zobowiązań przez branżę handlową w poprzednim roku, trend spadkowy nie został utrzymany, a zaległości ponownie się zwiększyły.

Obecnie sektorowi handlu przysparzają kłopotów malejąca konsumpcja oraz wysokie koszty działalności. Największym problemem są jednak zatory płatnicze, gdzie wielu sprzedawców nie reguluje swoich zobowiązań, czekając na własne należności.

Branża handlowa stawia czoła rosnącemu zadłużeniu

Zgodnie z danymi, handel stanowi najbardziej zadłużoną branżę w polskiej gospodarce. W czasie pandemii długi handlowe osiągnęły swoje apogeum, sięgając około 3 mld zł w III kwartale 2021 roku. Mimo to, sektor rozpoczął spłatę swoich zobowiązań i w czerwcu ubiegłego roku zaległości spadły do najniższego poziomu od wielu lat, czyli 2 mld zł. Niestety, obecnie obserwuje się odwrót tego trendu, a długi ponownie rosną. Aktualnie branża handlowa jest zadłużona na poziomie 2,2 mld zł.

Połowa tej kwoty dotyczy hurtowni, wśród których ponad 21,5 tys. dłużników ma do oddania ponad 1 mld zł. Średnia kwota, jaką przedsiębiorcy muszą spłacić, wynosi 48,2 tys. zł. Detaliści natomiast mają zadłużenie łącznie na poziomie 842,5 mln zł, przy czym liczba dłużników w tej kategorii przekracza 31 tysięcy. Średni dług jednej firmy detalicznej wynosi 27,1 tys. zł.

Sektor handlu obejmuje również obrót i naprawę samochodów. Wierzyciele oczekują od handlujących i reperujących auta oraz motocykle kwoty 315,8 mln zł. Przeciętnie jeden warsztat lub komis musi spłacić 26,8 tys. zł. Łącznie w sektorze handlowym działa 64,3 tys. firm z zaległościami wpisanymi do Krajowego Rejestru Długów z powodu niespłaconych zobowiązań.

Największe zadłużenie w segmencie sprzedaży hurtowej dotyczy sektora żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, gdzie wynosi ono 196,8 mln zł. Branża spożywcza szczególnie odczuwa skutki inflacji. Drugie miejsce wśród zadłużonych gałęzi zajmuje handel artykułami gospodarstwa domowego, gdzie należności do spłacenia wynoszą ponad 138,5 mln zł. Na kolejnych miejscach znajdują się sektory hurtu maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (39,8 mln zł), płodów rolnych i zwierząt (37,8 mln zł) oraz narzędzi technologii informatycznej i komunikacji (23,1 mln zł).

Dane Krajowego Rejestru Długów wskazują, że największe problemy ze spłatą zobowiązań dotyczą najmniejszych podmiotów. Największe długi mają jednoosobowe działalności gospodarcze zajmujące się handlem detalicznym (z wyłączeniem obrotu autami), które są winne ponad 583,1 mln zł. Ich zadłużenie stanowi aż 69% całego zadłużenia detalicznych przedsiębiorców, a ich liczba przekracza 23 tysiące.

Cały sektor handlu zalega również branży finansowej na kwotę 1,3 mld zł. Większość tej sumy należy się firmom zajmującym się zarządzaniem wierzytelnościami, które skupiły długi od innych podmiotów.

Branża handlowa jest również wierzycielem wobec innych sektorów. W sumie 36,1 tysiąca firm zawdzięcza handlowi kwotę prawie 1 mld zł. Ponad 300 mln zł stanowią wspomniane już wewnętrzne długi w obrębie branży handlowej. Dodatkowo, sektor budowlany nie uregulował kwoty ponad 237 mln zł, a przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem przemysłowym zalegają na ponad 123 mln zł.

Widać więc, że branża handlowa boryka się z poważnymi problemami, zarówno jako dłużnik, jak i wierzyciel. Obecne wzrosty zadłużenia sygnalizują trudności sektora, spowodowane m.in. malejącą konsumpcją i wysokimi kosztami działalności. Konieczne jest podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu zatorów płatniczych oraz poprawę stabilności finansowej przedsiębiorstw handlowych, aby przeciwdziałać dalszemu narastaniu długów i wspomagać rozwój sektora.

Źródło: Kaczmarski Group

NAJNOWSZE

Powrót pociągów do Świeradowa-Zdroju

Powrót pociągów do Świeradowa-Zdroju

Świeradów-Zdrój, jeden z najsłynniejszych dolnośląskich kurortów, po 27 latach znów będzie miał połączenie kolejowe. Od 10 grudnia 2023 r. pociągi Kolei Dolnośląskich będą kursowały...

POLECAMY