piątek, 1 grudnia, 2023

Dzień Światowej Sieci Internetowej – cyfryzacja polskiego społeczeństwa i przedsiębiorstw

Data:

Udostępnij przez:

Dziś obchodzimy Dzień Światowej Sieci Internetowej. Święto to jest okazją do celebracji narodzin World Wide Web, czyli globalnego systemu informacyjnego opartego na hipertekstowym protokole HTTP.

W 1991 roku Sir Tim Berners-Lee, brytyjski informatyk, opublikował pierwszą stronę internetową. To wydarzenie jest uznawane za moment, w którym World Wide Web zaczęło się rozwijać i stało się podstawowym elementem internetu, który wszyscy dzisiaj znają.

Z tej okazji warto się przyjrzeć cyfryzacji polskiego społeczeństwa. Według danych statystycznych za 2022 rok, dostęp do Internetu w domu posiadało 93,3% gospodarstw domowych w Polsce. To stanowi wzrost o 0,9 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim. Gospodarstwa z dziećmi znacznie częściej miały dostęp do Internetu niż te bez dzieci. Ponadto, dostęp do Internetu był powszechniejszy w dużych miastach niż w mniejszych i na obszarach wiejskich. Regiony Polski centralnej wykazywały wyższy wskaźnik dostępu niż zachodnie i wschodnie części kraju.

Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, w 2022 roku odsetek podmiotów mających szerokopasmowy dostęp do Internetu przekraczał 98% w Polsce. Najwyższy wskaźnik dostępu odnotowano w województwie opolskim, gdzie 100% badanych przedsiębiorstw posiadało szerokopasmowy dostęp do Internetu, podczas gdy najniższy wynosił 97,0% w województwie łódzkim.

Te statystyczne dane ukazują pozytywny trend w rozwoju cyfryzacji społeczeństwa i przedsiębiorstw w Polsce, co wpływa na integrację społeczeństwa informacyjnego i gospodarkę opartą na technologiach cyfrowych. Jednak nadal warto zauważyć, że różnice regionalne w dostępie do Internetu wymagają uwagi i możliwych działań, aby zapewnić równomierne korzystanie z technologii cyfrowych w całym kraju.

Źródło: GUS

NAJNOWSZE

POLECAMY