poniedziałek, 11 grudnia, 2023

Inwestycja drogowa w Legnicy – nowe rondo turbinowe na ul. Jaworzyńskiej

Data:

Udostępnij przez:

Ogłoszono przetarg na przebudowę skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w pobliżu zakładów Winkelmann w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Celem tej inwestycji jest poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych. Termin składania ofert upływa 31 lipca.

Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych

Na tę ważną inwestycję drogową Legnica otrzymała blisko 29,4 mln zł dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych. Oprócz budowy ronda turbinowego, inwestycja obejmie także powstanie ścieżek rowerowych, chodników, oświetlenia oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Planowany termin realizacji to lata 2023-2026.

Kluczowa arteria miasta

Ul. Jaworzyńska jest jedną z najważniejszych arterii w Legnicy. Stanowi połączenie autostrady A4 (w ciągu obwodnicy zachodniej) z drogami ekspresową S3, krajową nr 94 i wojewódzką nr 364. Jest także główną trasą dojazdową do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zarówno dla pracowników, jak i dostaw. Duże natężenie ruchu i zatory spowodowane tym faktem będą znacznie zmniejszone po zbudowaniu ronda turbinowego.

Poprawa układu komunikacyjnego

W ostatnim czasie w Legnicy otwarto nową arterię komunikacyjną w rejonie ulic Nasiennej, Hangarowej i Myrka, co usprawniło dojazd do wielu ważnych miejsc. Połączyła ona tereny inwestycyjne z istniejącymi i powstającymi zakładami oraz drogami A4 i S3. Dodatkowo, budowa zbiorczej drogi południowej (etap III), która połączy się z nową arterią, odciąży ruch w centrum miasta, ułatwi dojazd do osiedli, szkół, szpitala oraz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nowa droga klasy Z

W Legnicy powstała również nowa droga klasy Z, łącząca ul. Giełdową (dawną Myśliwską) z terenami produkcyjno-usługowymi (tzw. Legnica II) i obwodnicą zachodnią. Budowa tej drogi była kontynuacją zakończonej kilka lat temu inwestycji, związanej z uzbrojeniem i budową ul. Boiskowej, Handlowej i Myśliwskiej. Te nowe drogi skomunikowały atrakcyjne tereny inwestycyjne (Legnica II) z ul. Jaworzyńską, obwodnicą zachodnią i autostradą A-4. Dzięki temu Legnica zyskała bardziej efektywny układ komunikacyjny, ułatwiający przemieszczanie się zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom.

Źródło: PAP Mediaroom

NAJNOWSZE

Powrót pociągów do Świeradowa-Zdroju

Powrót pociągów do Świeradowa-Zdroju

Świeradów-Zdrój, jeden z najsłynniejszych dolnośląskich kurortów, po 27 latach znów będzie miał połączenie kolejowe. Od 10 grudnia 2023 r. pociągi Kolei Dolnośląskich będą kursowały...

POLECAMY