sobota, 2 grudnia, 2023

Inwestycje PRS | Przekształcanie biurowców w nowoczesne mieszkania na wynajem

Data:

Udostępnij przez:

W Polsce dynamicznie rozwija się trend zagospodarowywania działek w centrach dużych miast poprzez wyburzanie starszych budynków i przekształcanie ich w nowoczesne projekty mieszkaniowe.

W tym kontekście inwestorzy skupiają się również na rozwoju wynajmu instytucjonalnego (PRS). To tak zwany najmem profesjonalny, który cieszy się ogromnym popytem na rynku najmu mieszkań w Polsce.

Najem instytucjonalny jako atrakcyjna forma inwestycji

Sukcesywny wzrost stawek czynszowych oraz deficyt lokali mieszkalnych stanowią zachętę dla inwestorów do realizacji kolejnych projektów PRS. Dodatkowo, sytuacja geopolityczna i makroekonomiczna, w tym sytuacja w Ukrainie, generuje potencjalnych najemców. Polski rynek nadal oferuje wyższe stopy zwrotu z inwestycji w porównaniu do rynku zachodnioeuropejskiego, co przyciąga inwestorów.

Wartość transakcji typu forward funding rośnie dynamicznie

Według analiz przeprowadzonych przez ekspertów Avison Young, wartość zamkniętych transakcji w sektorze PRS wynosiła około 150 mln euro w 2022 roku, a od 2014 roku wynik ten narastał, osiągając poziom 325 mln euro. Jednak to wartość transakcji typu forward funding najlepiej odzwierciedla dynamikę tego sektora. W latach 2021-2022 wartość takich transakcji wyniosła aż 700 mln euro.

Planowane inwestycje

Zapowiedzi inwestorów wskazują na budowę kolejnych ~25 000 mieszkań na wynajem w Polsce w najbliższych latach. Projekty PRS koncentrują się głównie w największych miastach kraju, a Warszawa stanowi 40% aktywnych zasobów PRS, czyli 12,5 tys. mieszkań. Obecnie w budowie jest ponad 13 tys. lokali, z których około 4,5 tys. ma zostać oddanych jeszcze w tym roku. Mimo tych wysiłków, podaż wciąż nie zaspokaja zapotrzebowania na rynku.

Przekształcanie budynków zamiast wyburzeń

Braki dostępnych gruntów w atrakcyjnych obszarach największych polskich miast stanowią poważną blokadę dla rozwoju inwestycji mieszkaniowych. Dlatego inwestorzy poszukują alternatywnych rozwiązań, takich jak przekształcanie istniejących budynków lub wyburzanie ich. Trend konwersji nieruchomości zyskuje na popularności. Przekształcanie istniejących budynków pozwala uniknąć negatywnego wpływu na środowisko związanego z wyburzeniami i budową nowych obiektów.

Zalety inwestycji opartych na przekształceniach

Inwestycje oparte na przekształceniach budynków mają wiele korzyści. Po pierwsze, skracają procedury administracyjne, ponieważ nie wymagają uzgodnień drogowych ani partycypowania w budowie okolicznej infrastruktury. Po drugie, wiele starszych biurowców znajduje się w dobrze skomunikowanych lokalizacjach, co stanowi kluczowy aspekt przy wyborze miejsca zamieszkania dla potencjalnych mieszkańców. Te lokalizacje często wpisują się w koncepcję „15-minutowego miasta”, która zyskuje na popularności.

Techniczne przekształcenie biurowców na cele mieszkaniowe

Zespół doradców technicznych Avison Young wielokrotnie analizował możliwość przekształcenia biurowców w obiekty mieszkalne bez konieczności wyburzania. Okazało się, że zmiana funkcji z biurowej na mieszkalną nie jest w wielu przypadkach problematyczna z punktu widzenia warunków technicznych. Niemniej jednak, utrzymanie odpowiedniego nasycenia obiektu powierzchnią użytkową mieszkalną może stanowić wyzwanie i wpływać na stopień opłacalności inwestycji w porównaniu do obiektu typowo wielorodzinnego.

Konieczność dostosowania do norm środowiskowych

Motywacją do zmiany i modernizacji nieruchomości jest również rosnąca świadomość ekologiczna i rygorystyczne standardy ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność biznesu, zarządzanie). Starsze budynki wymagają dostosowania do obecnych norm środowiskowych związanych ze zrównoważonym rozwojem. Dodatkowo, inwestorzy dążą do obniżenia kosztów utrzymania i użytkowania nieruchomości poprzez wprowadzenie efektywnych rozwiązań energetycznych.

Źródło: Materiał prasowy

NAJNOWSZE

Centrum handlowe „Swoja Olimpia” zwycięzcą konkursu „Piękny Wrocław”

Centrum handlowe „Swoja Olimpia” zwycięzcą konkursu „Piękny Wrocław”

Wrocławskie centrum handlowe „Swoja Olimpia” zostało zwycięzcą trzydziestej drugiej edycji konkursu architektonicznego „Piękny Wrocław”. Obiekt, zaprojektowany przez pracownię Architektury Głowacki, otrzymał Grand Prix konkursu. Wyniki...

POLECAMY