czwartek, 30 listopada, 2023

Pokolenie Z na rynku pracy

Data:

Udostępnij przez:

Według badania Pracuj.pl, 27% przedstawicieli pokolenia Z zmieniło pracę w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Dla porównania, wśród osób w wieku 55-65 lat taką zmianę deklaruje tylko 2% badanych. Różnica ta jest jeszcze bardziej widoczna, kiedy weźmiemy pod uwagę ostatni rok. W ciągu ostatnich 12 miesięcy pracę zmieniło 7% przedstawicieli pokolenia silver, 10% osób w wieku 45-54 lata, 18% badanych z przedziału wiekowego 35-44 lata, 26% respondentów w wieku 25-34 i aż 62% najmłodszych uczestników rynku (osoby pomiędzy 18 a 24 rokiem życia).

Młodzi pracownicy są mniej zaangażowani w pracę

Mimo deklarowanego zadowolenia, pokolenie Z w najmniejszym stopniu ze wszystkich badanych wierzy, że ponadprzeciętne zaangażowanie w obowiązki zawodowe opłaca się pracownikowi (35%). Ich podejście opiera się na realizacji zadań w takim zakresie, jaki wynika bezpośrednio z umowy. Niemal połowa badanych z tej grupy wiekowej (45%) deklaruje, że w swojej pracy skupiają się wyłącznie na swoich formalnych obowiązkach i starają się unikać dodatkowych zadań.

56% badanych najmłodszych uczestników rynku deklaruje, że szuka obecnie nowej pracy lub planuje w najbliższym czasie zmienić obecną. Najczęściej wymienianym powodem zmian jest chęć uzyskania wyższego wynagrodzenia (50%). Młodzi pracownicy są również otwarci na zmiany branżowe lub zawodowe (17%).

Kiedy zmiany są dobre

Odkrywanie różnych ról na początku kariery zawodowej oferuje wiele korzyści. Pozwala młodym osobom zdobyć różnorodne umiejętności, zdolności adaptacyjne i szersze spojrzenie na rozmaite branże i środowiska pracy. Taka ekspozycja sprzyja głębszemu zrozumieniu własnych mocnych stron i zainteresowań, co ostatecznie prowadzi do bardziej satysfakcjonującej i zorientowanej na cel ścieżki kariery.

Wnioski dla pracodawców

Aby przyciągnąć i zatrzymać najlepsze talenty z pokolenia Z, firmy powinny tworzyć środowisko pracy odpowiadające ich potrzebom i wartościom. Ważne jest, aby zapewnić młodym pracownikom możliwość rozwoju i zdobywania nowych umiejętności, a także elastyczne warunki pracy. Pracodawcy powinni również budować mosty między pokoleniami, aby zapewnić harmonijne miejsce pracy dla wszystkich.

Źródło: Pracuj.pl

NAJNOWSZE

POLECAMY