sobota, 2 grudnia, 2023

Polskie Towarzystwo Gospodarcze w Radzie Dialogu Społecznego?

Data:

Udostępnij przez:

Polskie Towarzystwo Gospodarcze spełniło wszystkie formalne kryteria by mój wejść do Rady Dialogu Społecznego. Ten fakt może mieć znaczący wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej państwa.

PTG jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą krajowych przedsiębiorców. Organizacja skupia zarówno wielkie firmy, jak i mały oraz średni biznes. Jej misją jest działanie na rzecz interesów swoich członków, a także polepszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Potencjalne przystąpienie PTG do RDS oznacza, że organizacja będzie miała prawo do udziału w pracach Rady. PTG będzie mogło reprezentować interesy swoich członków w dialogu ze stroną rządową i związkami zawodowymi.

Przyszłe wprowadzenie PTG do RDS może mieć pozytywny wpływ na dialog społeczny w Polsce. Organizacja ma bogate doświadczenie w reprezentowaniu interesów przedsiębiorców. Jej udział w pracach Rady może przyczynić się do znalezienia kompromisowych rozwiązań w ważnych kwestiach gospodarczych.

Przystąpienie PTG do RDS będzie również pozytywnym sygnałem dla przedsiębiorców. Organizacja będzie mogła skuteczniej reprezentować ich interesy w procesie kształtowania polityki gospodarczej państwa.

Źródło: PTG

NAJNOWSZE

Centrum handlowe „Swoja Olimpia” zwycięzcą konkursu „Piękny Wrocław”

Centrum handlowe „Swoja Olimpia” zwycięzcą konkursu „Piękny Wrocław”

Wrocławskie centrum handlowe „Swoja Olimpia” zostało zwycięzcą trzydziestej drugiej edycji konkursu architektonicznego „Piękny Wrocław”. Obiekt, zaprojektowany przez pracownię Architektury Głowacki, otrzymał Grand Prix konkursu. Wyniki...

POLECAMY