sobota, 2 grudnia, 2023

Pracujący emeryci w Polsce – trendy i zasady ubezpieczeń

Data:

Udostępnij przez:

W ostatnich 8 latach liczba pracujących emerytów w Polsce zwiększyła się o ponad 40%. Spośród nich aż 57,5% to kobiety.

Osoby, które przeszły na emeryturę i podjęły pracę, mogą być zwolnione z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli spełniają pewne warunki. To zabezpieczenie obejmuje także składki emerytalne i rentowe. Gdy emeryt decyduje się na dobrowolne opłacanie składek emerytalnych, musi również uwzględnić ubezpieczenie wypadkowe.

Kwoty zwolnienia ze składek zdrowotnych

Pracujący emeryt nie musi płacić składki zdrowotnej, jeśli jego emerytura brutto nie przekracza minimalnego wynagrodzenia (obecnie 3600 zł) oraz osiąga przychody z działalności, które nie przewyższają 50% najniższej emerytury (aktualnie 1588,44 zł), lub opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej. W przypadku zmienności dochodów, emeryt może być zobligowany do opłacania składki zdrowotnej w miesiącach, gdy przekroczy ona ustalone progi.

Wpływ przychodu na świadczenie emerytalne

Przychód z działalności gospodarczej nie wpływa na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia emerytalnego dla osób, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Wyjątek stanowią osoby, którym ZUS podwyższył emeryturę do minimalnego świadczenia (1588,44 zł). W takim przypadku przekroczenie dochodu może skutkować wypłaceniem świadczenia w niższej kwocie.

Profil pracujących emerytów

Większość pracujących emerytów to kobiety (57,5%). Ponad 95% z nich ma 60 lat lub więcej. Średni wiek pracujących emerytów wynosi 67,1 lat (dla mężczyzn 68,6 lat, dla kobiet 65,9 lat). Najwięcej pracujących emerytów mieszka w województwach mazowieckim (16,2%) i śląskim (14,5%), a najmniej w opolskim (2,2%).

Pracujący emeryci najczęściej pracują w branżach związanych z opieką zdrowotną i pomocą społeczną, handlem hurtowym i detalicznym oraz edukacją.

Liczba pracujących emerytów dynamicznie wzrostała w ciągu ostatnich lat:

2015: 575,4 tys.
2020: 776,6 tys.
2021: 812,9 tys.
2022: 826,0 tys.

Źródło: ZUS

NAJNOWSZE

Centrum handlowe „Swoja Olimpia” zwycięzcą konkursu „Piękny Wrocław”

Centrum handlowe „Swoja Olimpia” zwycięzcą konkursu „Piękny Wrocław”

Wrocławskie centrum handlowe „Swoja Olimpia” zostało zwycięzcą trzydziestej drugiej edycji konkursu architektonicznego „Piękny Wrocław”. Obiekt, zaprojektowany przez pracownię Architektury Głowacki, otrzymał Grand Prix konkursu. Wyniki...

POLECAMY