czwartek, 30 listopada, 2023

PUM – jak obliczyć powierzchnię mieszkania i dlaczego jest to tak ważne?

Data:

Udostępnij przez:

Ważne jest, aby nabywcy nieruchomości mieli świadomość, czym jest PUM.

PUM to powierzchnia użytkowa mieszkalna. Jak jest ona ustalana oraz od czego to zależy? To podstawowa informacja, którą warto poznać przed zakupem nieruchomości.

Według Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym kwartale 2023 roku oddano do użytkowania 54,9 tysiąca mieszkań. To oznacza, że już ponad 50 tysięcy Polaków w tym roku miało okazję cieszyć się z nowego lokum, po przejściu przez proces wyboru i zakupu. Istotną informacją dla kupujących jest powierzchnia użytkowa mieszkania, określana jako PUM w umowie. PUM wpływa nie tylko na możliwą do zagospodarowania przestrzeń, ale także na wysokość opłat za mieszkanie oraz kwotę podatku od nieruchomości. Ważne jest więc, aby wiedzieć, jak dokładnie jest ona obliczana i jakie są dopuszczalne odstępstwa od wielkości zapisanej w umowie.

Co jest, a co nie jest wliczane w PUM

PUM, czyli powierzchnia użytkowa mieszkalna, to suma powierzchni wszystkich pomieszczeń w mieszkaniu lub budynku mieszkalnym z tylko jednym mieszkaniem. Do PUM wliczają się pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom mieszkańców, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Mogą to być:

 • pokoje,
 • kuchnie,
 • spiżarnie,
 • przedpokoje,
 • hale,
 • korytarze,
 • łazienki,
 • ubikacje,
 • obudowane werandy,
 • ganek,
 • garderoby,
 • inne.

W świetle powyższych norm, musimy przede wszystkim pamiętać, że wartość PUM, którą nabywca widzi w umowie deweloperskiej, nie jest równoznaczna z całą dostępną powierzchnią lokalu, którą możemy nazwać umownie „całkowitą”. Nie jest ona też wartością bezwzględnie ostateczną. Wynika to z faktu, że gdy nieruchomość nie jest jeszcze wybudowana, to PUM określa się na podstawie projektu budowlanego. Gdy budynek już powstanie, deweloper zleca dokonanie pomiarów specjaliście, posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane. Wynik pomiarów w m2, podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jest potem wpisywany do tzw. „zaświadczenia o samodzielności lokalu”, pojawia się też w księdze wieczystej. I dopiero to jest finalny, obowiązujący wskaźnik PUM – wyjaśnia Łukasz Nikliński, Prezes Zarządu Money Square Investment.

Niektóre powierzchnie, jak tarasy, balkony, antresole, zabudowane szafy i schowki, pralnie, suszarnie, strychy, piwnice, komórki na opał, ogródki, otwory na drzwi i okna oraz nisze w elementach zamykających, formalnie nie są wliczane do PUM. Są jednak istotne dla kupującego z punktu widzenia możliwości aranżacyjnych lub funkcjonalnych. Warto wiedzieć, jak PUM jest obliczany, aby mieć pewność, że jest zgodny z umową i przepisami prawa.

Prospekt informacyjny – tam szukaj kluczowych informacji, także o PUM

Klienci, którzy są zainteresowani dokładnymi informacjami dotyczącymi PUM danego lokalu, powinni szukać ich w prospekcie informacyjnym. Warto pamiętać, że ten dokument, oprócz swojej roli reklamowej, pełni także ważną funkcję informacyjną. Niestety, nie wszyscy klienci zdają sobie z tego sprawę.

W prospekcie informacyjnym znajdziemy m.in. informacje o powierzchni użytkowej mieszkania oraz szczegółowe informacje na temat metody jej wyliczania. Deweloperzy zobowiązani są do ujawnienia w nim nie tylko samego metrażu, ale także informacji o powierzchniach dodatkowych, które nie są wliczane do PUM.

Dlatego przed podpisaniem umowy należy uważnie przeanalizować prospekt informacyjny, a w razie wątpliwości skonsultować się z deweloperem lub rzeczoznawcą majątkowym. Dobrze przygotowany prospekt informacyjny powinien zawierać także plany i rysunki lokalu oraz opis materiałów, z których został on wybudowany.

Podsumowując, prospekt informacyjny jest ważnym źródłem informacji o PUM lokalu, a zatem powinien być dokładnie przeanalizowany przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości.

Źródło: Materiał prasowy

NAJNOWSZE

POLECAMY