czwartek, 30 listopada, 2023

Raport o stanie gminy Świdnica | Wójt otrzymuje absolutorium

Data:

Udostępnij przez:

Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Świdnica, która odbyła się 30 maja 2023 r., wójt gminy Teresa Mazurek otrzymała wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok.

Wotum poprzedzone było debatą nad Raportem o stanie gminy Świdnica za 2022 rok. To 21. absolutorium w dotychczasowej historii na stanowisku wójta.

Udzielenie absolutorium wójtowi gminy oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym. Rada Gminy Świdnica udzieliła wójtowi Teresie Mazurek 21. absolutorium w jej dotychczasowej historii na stanowisku wójta.

Prezentacja raportu o stanie gminy Świdnica

Podczas sesji Rady Gminy Świdnica wszyscy zainteresowani, w tym radni, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych, a także mieszkańcy gminy śledzący sesję online, mieli możliwość zapoznania się z najważniejszymi danymi Raportu o stanie gminy Świdnica za 2022 rok. Wójt gminy, Teresa Mazurek, przedstawiła prezentację multimedialną, prezentującą raport.

Raport był podsumowaniem rocznej działalności wójta, ze szczególnym uwzględnieniem programów, strategii i uchwał Rady Gminy, pozwalającym ocenić skuteczność pracy samorządu. Obejmował najważniejsze inwestycje, dane finansowe, informacje z działalności urzędu i gminnych jednostek oraz dane liczbowe z różnych obszarów gminy. Radni docenili realizację budżetu za ubiegły rok, którego dochody kształtowały się na poziomie 90,87% planu, a wydatki 89,62% planu.

Źródło: UG Świdnica

NAJNOWSZE

POLECAMY