sobota, 2 grudnia, 2023

Ryzyka i zagrożenia w branży faktoringowej

Data:

Udostępnij przez:

Faktoring to popularna usługa finansowa, która pozwala firmom uzyskać szybki dostęp do gotówki w zamian za przeniesienie na faktora prawa do zapłaty należności od kontrahentów.

Faktoring może być źródłem wielu korzyści dla firm, ale wiąże się również z pewnymi ryzykami. Największe ryzyka w branży faktoringowej to:

  • kredytowe – to ryzyko niewypłacalności kontrahenta, który nie ureguluje swojej należności.
  • rynkowe – to ryzyko zmian na rynku, które mogą mieć wpływ na wysokość należności lub na zdolność finansową kontrahenta do ich uregulowania.
  • operacyjne – to ryzyko związane z prowadzeniem działalności faktoringowej, np. ryzyko związane z bezpieczeństwem danych lub z błędami w procesie obsługi klienta.
  • regulacyjne – to ryzyko związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawa lub regulacyjnych.

Faktorzy, którzy udzielają finansowania faktoringowego, starają się minimalizować ryzyko poprzez:

  • Dokładną analizę ryzyka kredytowego – faktorzy analizują m.in. wiarygodność finansową kontrahenta, jego historię płatniczą oraz branżę, w której działa.
  • Ubezpieczenie należności – faktorzy mogą ubezpieczać swoje należności od niewypłacalności kontrahenta.
  • Współpracę z partnerami biznesowymi – faktorzy współpracują z firmami windykacyjnymi, które mogą pomóc w odzyskaniu należności od niewypłacalnych kontrahentów.

Firmy, które korzystają z faktoringu, również mogą podjąć pewne działania, aby ograniczyć ryzyko związane z tą usługą. Do takich działań należą:

  • Wybór doświadczonego i wiarygodnego faktora – faktor powinien mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie faktoringu, a także stabilną sytuację finansową.
  • Dokładne zapoznanie się z umową faktoringową – przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z jej postanowieniami, aby zrozumieć swoje prawa i obowiązki.
  • Regularne monitorowanie należności – firmy powinny regularnie monitorować stan swoich należności, aby w razie potrzeby podjąć odpowiednie działania.

Otwarta współpraca z faktorem może pomóc w ograniczeniu ryzyka związanego z ingerencją strony trzeciej w relacje z kontrahentami.

Źródło: Materiał prasowy

NAJNOWSZE

Centrum handlowe „Swoja Olimpia” zwycięzcą konkursu „Piękny Wrocław”

Centrum handlowe „Swoja Olimpia” zwycięzcą konkursu „Piękny Wrocław”

Wrocławskie centrum handlowe „Swoja Olimpia” zostało zwycięzcą trzydziestej drugiej edycji konkursu architektonicznego „Piękny Wrocław”. Obiekt, zaprojektowany przez pracownię Architektury Głowacki, otrzymał Grand Prix konkursu. Wyniki...

POLECAMY