piątek, 1 grudnia, 2023

Stabilność sektora bankowego w Polsce wciąż zagrożona

Data:

Udostępnij przez:

Wpływ wojny w Ukrainie i pandemii COVID-19 na światową gospodarkę wciąż jest odczuwalny. W Polsce głównym wyzwaniem dla stabilności sektora bankowego są skutki finansowe związane z walutowymi kredytami mieszkaniowymi.

Wyrok TSUE w sprawie C-520/21, który okazał się zgodny z opinią rzecznika generalnego TSUE, oznacza konieczność dalszego zwiększania tempa tworzenia rezerw. Skala obciążeń banków pozostaje więc nadal wysoka, a w tej sytuacji finansowanie gospodarki przez sektor bankowy może być mocno utrudnione.

Związek Banków Polskich podkreśla, jak istotne znaczenie ma wspieranie rozwoju polskiego sektora bankowego. Teraźniejsze, jak i przyszłe wyzwania, przed którymi stanie polska gospodarka, wymagają silnego wsparcia ze strony sektora bankowego. Tylko dobrze funkcjonujący sektor bankowy będzie mógł efektywnie finansować gospodarkę na odpowiednim poziomie.

Polski sektor bankowy ma przed sobą wiele wyzwań. Nadmierna, często nieuzasadniona ekonomicznie pomoc dla tych kredytobiorców, którzy jej nie potrzebują – mam na myśli choćby „wakacje kredytowe” dla wszystkich, bez kryterium dochodowego. Trudna do zrozumienia i jedyna w Unii Europejskiej linia orzeczenia polskich sądów w sprawach dotyczących kredytów frankowych, polegająca na masowym unieważnianiu wieloletnich umów czy niesprzyjające otoczenie regulacyjno-prawne oraz wyjątkowa niepewność i nieprzewidywalność prawna, a także nadmierne i nieproporcjonalne obciążenia nakładane na sektor. To wszystko wpływa na osłabienie zdolności banków do finansowania gospodarki – zaznacza dr Tadeusz Białek prezes Związku Banków Polskich.

Zdaniem bankowców największym zagrożeniem dla sektora bankowego jest wyrok TSUE w sprawie frankowiczów. Zdecydowana większość badanych (89 proc.) negatywnie oceniła długofalowy wpływ wyroku TSUE ws. frankowiczów na kondycję polskiego sektora bankowego.

Skutki wyroku TSUE w sprawie frankowiczów

Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów może mieć poważne konsekwencje dla stabilności sektora bankowego w Polsce. Według analiz Zespołu Badań i Analiz ZBP skumulowany niedobór kapitałów własnych banków w latach 2023–2025 wyniesie od 83,17 do 99,86 mld zł.

Aby zapewnić stabilność sektora bankowego, konieczne jest znalezienie trwałego rozwiązania dla problemu kredytów frankowych. Konieczne jest znalezienie rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron, czyli kredytobiorców i banków.

Inne wyzwania dla sektora bankowego

Oprócz wyroku TSUE w sprawie frankowiczów, sektor bankowy w Polsce musi zmierzyć się z innymi wyzwaniami, takimi jak:

  • wzrost inflacji, który może prowadzić do spadku wartości depozytów i wzrostu kosztów kredytów,
  • wojna w Ukrainie, która może mieć negatywny wpływ na gospodarkę i zwiększyć ryzyko kredytowe,
  • wzrost stóp procentowych, który może utrudnić spłatę kredytów przez kredytobiorców.

Źródło: Materiał prasowy

NAJNOWSZE

POLECAMY