czwartek, 30 listopada, 2023

Wrocławskie wydarzenia z okazji Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi

Data:

Udostępnij przez:

11 października 2023 r. we Wrocławiu odbędą się dwa wydarzenia poświęcone przeciwdziałaniu i walce z handlem ludźmi. Organizatorami są Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu oraz Fundacja La Strada.

O godzinie 10:00 w Dolnośląskim Centrum Filmowym odbędzie się spotkanie z uczniami szkół średnich pt. „Nie mam dobrych wiadomości”. Spotkanie jest poświęcone zagrożeniom wynikającym z handlu ludźmi i pracy przymusowej. Uczestnicy dowiedzą się, jak łatwo jest wpaść w krąg zależności ofiary od sprawcy, jak powszechny i niebezpieczny jest fenomen handlu ludźmi w Polsce i Europie. Prowadzenie: edukatorki La Strady z udziałem ambasadorki Fundacji, Anny Cieślak.

O godzinie 17:00 w Domu Europy odbędzie się debata otwarta pt. „Z widokiem na handel ludźmi”. Dyskusja będzie dotyczyć działań podejmowanych w przeciwdziałaniu handlowi ludźmi na Dolnym Śląsku, w Polsce i w Europie.

Handel ludźmi to poważny problem społeczny, który dotyczy również Polski. Według danych Komendy Głównej Policji w 2022 r. w Polsce ujawniono 277 przypadków handlu ludźmi, z czego 225 dotyczyło pracy przymusowej.

Szczegóły dotyczące wydarzeń znajdują się na stronie internetowej Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu oraz na stronie internetowej Fundacji La Strada.

Źródło: Materiał prasowy

NAJNOWSZE

POLECAMY