sobota, 2 grudnia, 2023

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za III kwartał 2023 r.

Data:

Udostępnij przez:

Wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła był głównym czynnikiem wpływającym na wyniki operacyjne Grupy w III kwartale 2023 r.

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wzrosły o 121 mln zł do poziomu 365,9 mln zł. Z kolei przychody ze sprzedaży ciepła wzrosły o 43 mln zł do poziomu 466,9 mln zł.

Główne wnioski

  • Grupa osiągnęła wynik EBITDA w wysokości 37 mln zł, To o 5 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • Strata netto wyniosła 6 mln zł, czyli o 6 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła wzrosły odpowiednio o 121 mln zł i 43 mln zł.
  • Odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny wyniósł 75,7 mln zł.
  • Koszty z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2 wzrosły o 33 mln zł do poziomu 98 mln zł.

Wpływ zmian regulacyjnych

Istotne znaczenie dla wyników finansowych Grupy miał odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. W wyniku zmian otoczenia regulacyjnego Grupa została objęta Ustawą o środkach nadzwyczajnych. Ma ona na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców. Ustawa ta określa maksymalną cenę energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Szacowany odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za okres od 1 lipca do 30 września 2023 r. wyniósł 75,7 mln zł.

Sytuacja finansowa spółki, pomimo dynamiki sytuacji makroekonomicznej i czynników kosztotwórczych pozostających poza sferą oddziaływania spółki, utrzymuje się na niezmiennie stabilnym poziomie – mówi Dominik Wadecki, Prezes Zarządu KOGENERACJI.

Grupa odnotowała również wzrost kosztów z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2. Wyniosły one 98 mln zł i były o 33 mln zł wyższe r/r (65 mln zł).

Perspektywy

Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. planuje w kolejnych kwartałach kontynuować działalność operacyjną zgodnie z przyjętą strategią. Grupa zamierza również podjąć działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu wzrostu kosztów na wyniki finansowe.

Źródło: Grupa PGE

NAJNOWSZE

Centrum handlowe „Swoja Olimpia” zwycięzcą konkursu „Piękny Wrocław”

Centrum handlowe „Swoja Olimpia” zwycięzcą konkursu „Piękny Wrocław”

Wrocławskie centrum handlowe „Swoja Olimpia” zostało zwycięzcą trzydziestej drugiej edycji konkursu architektonicznego „Piękny Wrocław”. Obiekt, zaprojektowany przez pracownię Architektury Głowacki, otrzymał Grand Prix konkursu. Wyniki...

POLECAMY