czwartek, 30 listopada, 2023

Złoto – atrakcyjna okazja inwestycyjna czy ryzyko dla portfela?

Data:

Udostępnij przez:

Czy teraz jest najlepszy moment na zakup złota? Wielu inwestorów zadaje sobie to pytanie, patrząc na obecne trendy na rynku. W ostatnim czasie wartość złota słabnie wraz z umocnieniem amerykańskiego dolara. Ale czy to oznacza, że powinniśmy zrezygnować z inwestycji w ten cenny metal?

Analiza rynkowych danych sugeruje, że obecny spadek wartości złota jest głównie efektem pozytywnych wskaźników makroekonomicznych i prawdopodobnego zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych w USA. Inwestorzy, zwłaszcza ci więksi i zinstytucjonalizowani, obecnie skupiają swoją uwagę na dolarze, który staje się bardziej pożądanym aktywem. Dla nich mocniejszy dolar oznacza tańsze złoto, co może stanowić okazję do poszerzenia portfela inwestycyjnego o ten wartościowy surowiec.

Prognozy analityków są zróżnicowane. Według niektórych prognoz, cena złota może osiągnąć nowe rekordy pod koniec roku, przekraczając pułap 2 150 USD za uncję. Inni są bardziej ostrożni i sugerują, że cena złota może utrzymać się na poziomie 2 100-2 200 USD za uncję. Decyzje Rezerwy Federalnej (FED) dotyczące stóp procentowych oraz sytuacja inflacyjna będą miały istotny wpływ na dalsze tendencje na rynku złota.

Nie możemy jednak pominąć głosów jastrzębich w FED, które sugerują konieczność dalszego zaostrzania polityki pieniężnej. Inflacja nadal pozostaje problemem, a niektórzy członkowie FED podkreślają potrzebę podjęcia dalszych działań. W Polsce również obserwujemy spadek inflacji, choć wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. To ma bezpośredni wpływ na stabilność stóp procentowych i sytuację kredytobiorców.

Obecna sytuacja na rynku złota może stanowić okazję dla inwestorów, którzy poszukują alternatywnych form inwestycji. Należy jednak świadomie monitorować zmiany na rynku, decyzje FED oraz sytuację inflacyjną. Warto rozważyć różnorodne aktywa i dywersyfikację portfela inwestycyjnego. 

Źródło: Grupa Goldenmark

 

NAJNOWSZE

POLECAMY