piątek, 1 grudnia, 2023

Zmiana zawodu dla pieniędzy? 64% specjalistów rozważa taką opcję

Data:

Udostępnij przez:

Wysokość wynagrodzenia pozostaje głównym powodem rozważania odejścia z firmy. Tak stwierdziło blisko 60 proc. specjalistów biorących udział w tegorocznym badaniu Hays Poland. Jednak taka zmiana nie musi być jednoznaczna z przejściem do innej organizacji. Może również oznaczać przebranżowienie i rozpoczęcie kariery w innym zawodzie.

Na satysfakcję z życia zawodowego składa się wiele różnorodnych kwestii. Przede wszystkim decydują warunki zatrudnienia:

  • zarobki,
  • benefity pozapłacowe,
  • rodzaj umowy,
  • model pracy.

To właśnie te czynniki najczęściej odgrywają kluczową rolę w decyzjach zawodowych podejmowanych przez profesjonalistów. Jak wynika z badania opisanego na łamach Raportu płacowego Hays 2023, specjaliści bardzo różnorodnie oceniają wpływ obecnej sytuacji gospodarczej na swoje perspektywy zawodowe w okresie najbliższych lat. W większości jednak wśród profesjonalistów bardzo silnie rysuje się niepewność wobec przyszłości.

Zmiany na horyzoncie

64 proc. specjalistów deklaruje gotowość do przebranżowienia się, wyłącznie ze względu na lepsze perspektywy zarobkowe. Takie wnioski płyną z najnowszego badania Hays Poland, przeprowadzonego na przełomie kwietnia i maja 2023 r. Co więcej, 63 proc. z nich byłoby w stanie podjąć taką decyzję na przestrzeni roku, a niemal co piąty – w perspektywie dwóch lat.

Czy byłbyś gotowy przebranżowić się wyłącznie ze względu na perspektywę uzyskania wyższych zarobków?

Tak 64%
Nie 15%
Trudno powiedzieć 21%

Źródło: badanie Hays Poland, kwiecień-maj 2023

Należy podkreślić, że chociaż na satysfakcję z życia zawodowego składa się wiele elementów, to finanse odgrywają w tym przypadku kluczową rolę. Pracownik zadowolony z pracy to pracownik dobrze wynagradzany i doceniany, który może się rozwijać i tym samym stopniowo zwiększać swoje ambicje. Jeśli ma poczucie, że zarabia zbyt mało, a do tego wykonuje profesję, która nie daje dobrych perspektyw zawodowych, to może rozważać inne opcje. Nie dziwi zatem fakt, że wielu specjalistów wykazuje się otwartością nie tylko na zmianę miejsca zatrudnienia, ale również na podjęcie pracy w nowym zawodzie lub sektorze, które już na starcie zaoferują wyższe zarobki – tłumaczy Agnieszka Kolenda, Executive Director w Hays Poland.

Badania Hays Poland pokazują, że dla pracowników, zaraz po zarobkach, duże znaczenie w pracy mają stabilność zatrudnienia, relacje z przełożonym i zespołem, a także pakiet świadczeń pozapłacowych. Specjaliści, którzy decydują się na przebranżowienie, bardzo często rozwijają się w kierunku pokrewnym do dotychczasowej profesji lub poszerzają zakres swojej specjalizacji.

Pieniądze to nie wszystko

Najmniejsza grupa respondentów badania – zaledwie 15% – wyklucza perspektywę przebranżowienia wyłącznie ze względu na argument finansowy.

Dlaczego nie czujesz się gotowy/a, aby zmienić branżę, nawet jeśli wiązałoby się to z wyższymi zarobkami?

Za bardzo lubię swoją obecną pracę 58%
Wolę się trzymać mojego ustalonego planu kariery 30%
Moja branża daje mi wiele możliwości 30%
Moja branża daje mi dużą elastyczność 24%
Wiązałoby się to z dużym stresem 21%
Moje zarobki są już zadowalające 15%
Nie mam czasu/ chęci na pozyskanie nowych kwalifikacji  12%

Źródło: badanie Hays Poland, kwiecień-maj 2023. Procenty nie sumują się do 100, ponieważ możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi. 

Wiele osób nie byłoby w stanie zmienić zawodu ze względów finansowych, ponieważ lubi swoją pracę. To oznacza, że jest ona spójna z ich zainteresowaniami, pozwala na samorealizację i daje poczucie sensu. Zrozumiałe jest także, że nie każdy specjalista ma przestrzeń do takiej zmiany, a czynników może być wiele. Decyzja o przebranżowieniu niewątpliwie wiąże się o z koniecznością podniesienia kwalifikacji i zdobycia nowej wiedzy. Nie dziwi zatem fakt, że 21 proc. respondentów badania Hays nie zdecydowałoby się na przebranżowienie ze względu na zbyt duży stres. Przebranżowienie i rozpoczęcie kariery w nowym zawodzie – nawet bardzo dobrze opłacanym – na początku może wiązać się z de facto obniżeniem zarobków. Na to nie każdy może sobie pozwolić.

Planując swoją ścieżkę kariery, specjaliści zdecydowanie są bardziej elastyczni niż jeszcze kilka lat temu. Szybciej reagują na zmiany zachodzące na rynku pracy oraz wykazują ogromną potrzebę nauki i rozwoju. Jest to związane przede wszystkim z transformacją cyfrową świata, w którym żyjemy, ale również rosnącego przekonania, że praca powinna być również źródłem satysfakcji. Jednocześnie z uwagi na czynniki gospodarcze, dla niektórych zwiększenie możliwości zarobkowych może być obecnie bardzo silnym motywatorem do podjęcia decyzji o przebranżowieniu.

Źródło: HAYS

NAJNOWSZE

POLECAMY