sobota, 2 grudnia, 2023

ZUS vs. nadużycia – kontrole zwolnień lekarskich

Data:

Udostępnij przez:

W pierwszym kwartale bieżącego roku ZUS skontrolował 21,6 tys. osób na zwolnieniu lekarskim. Skutkiem kontroli było pozbawienie zasiłku ponad 2 tys. osób oraz zakwestionowanie 433 e-ZLA na Dolnym Śląsku, o łącznej wartości 572 tys. zł.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie okazały się skutecznym narzędziem w walce z nieprawidłowościami. Dzięki nim ZUS bieżąco weryfikuje wpływające e-ZLA oraz reaguje na potencjalne nadużycia. Wspierają go w tym sami klienci ZUS, informujący o niewłaściwym korzystaniu ze zwolnień lekarskich przez kolegów, sąsiadów i bliskich.

ZUS sprawdza zarówno prawidłowość orzekania niezdolności do pracy, jak i wykorzystania zwolnień lekarskich. Lekarze orzecznicy weryfikują potrzebę kontynuowania zwolnienia. Jednocześnie kontrolują, czy korzystający ze zwolnienia nie pracuje w sposób niezgodny z zaleceniami lekarza.

Pracodawcy, zatrudniający powyżej 20 ubezpieczonych, mogą także przeprowadzać kontrole zwolnień lekarskich. Mogą to robić samodzielnie lub poprzez odpowiednie osoby w dziale pracowniczym. Mogą także zwrócić się do ZUS o przeprowadzenie kontroli. Osoby na zwolnieniu lekarskim niekiedy wykorzystują je do celów niezgodnych z zaleceniami lekarza. Przykłady to uczestnictwo w aktywnościach sportowych, wykonywanie innej pracy czy podróże zagraniczne.

Kontrole zwolnień lekarskich przeprowadzane przez ZUS są niespodziewane, nie dając czasu na przygotowanie. Jeśli kontroler nie zastanie osoby w domu, kontrola może zostać powtórzona. Nawet w czasie zwolnienia lekarskiego można opuścić dom na zakupy czy badania, pod warunkiem posiadania dokumentu potwierdzającego cel wyjścia. Brak osoby w domu nie jest automatycznie podstawą do cofnięcia zasiłku.

Adres na zwolnieniu lekarskim powinien odpowiadać faktycznemu miejscu pobytu. To nie jest tożsame z adresem zameldowania czy adresem z dokumentacji medycznej. Ubezpieczony ma obowiązek zgłosić miejsce pobytu w czasie zwolnienia lekarskiego. Dotyczy to zmiany miejsca pobytu zarówno na początku, jak i w trakcie zwolnienia. Zgłoszenie takie trzeba przekazać pracodawcy i ZUS w ciągu 3 dni.

Źródło: ZUS

NAJNOWSZE

Centrum handlowe „Swoja Olimpia” zwycięzcą konkursu „Piękny Wrocław”

Centrum handlowe „Swoja Olimpia” zwycięzcą konkursu „Piękny Wrocław”

Wrocławskie centrum handlowe „Swoja Olimpia” zostało zwycięzcą trzydziestej drugiej edycji konkursu architektonicznego „Piękny Wrocław”. Obiekt, zaprojektowany przez pracownię Architektury Głowacki, otrzymał Grand Prix konkursu. Wyniki...

POLECAMY