sobota, 2 grudnia, 2023

Zwycięzca projektu SET_HEAT i finansowania z programu LIFE

Data:

Udostępnij przez:

ECO SA z Opola została jedyną spółką ciepłowniczą w Polsce, która zakwalifikowała się do projektu unijnego SET_HEAT.

Spółka znalazła się w gronie czterech zwycięskich konsorcjów spośród 12 aplikujących z całej Europy. Zarząd ECO podpisał umowę gwarantującą pozyskanie ponad 1,5 mln EUR na realizację celów projektu.

Wysoka stawka konkursu

Konkurs LIFE, finansowany z programu LIFE, przewiduje łączną pulę środków w wysokości 6 mln EUR. Pula ta będzie podzielona między cztery zwycięskie konsorcja z całej Europy. Pozyskane środki będą przeznaczone na prace projektowe i badawcze mające na celu dekarbonizację systemów ciepłowniczych i produkcję „zielonego” ciepła.

Zwycięzca projektu SET_HEAT i finansowania z programu LIFE
Źródło: ECO Opole, Joanna Moczko Król – Dyrektor ds innowacji i rozwoju ECO

W ramach budżetu LIFE 2021-2027, w podprogramie CET (Clean Energy Transition) ogłoszono konkurs LIFE-2022-CET-DH pod nazwą: „Wprowadzanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego lub pochodzącego z odnawialnych źródeł energii  do wysokotemperaturowych systemów ciepłowniczych” – mówi Joanna Moczko-Król dyrektor ds. innowacji i rozwoju w ECO SA – W temacie konkursu i jego zakresie dostrzegliśmy realną szansę na pozyskanie środków i sfinansowanie działań, które mogą przybliżyć całą Grupę Kapitałową ECO do dekarbonizacji systemów.

Wymogi aplikowania w projekcie SET_HEAT

Podstawowym wymogiem aplikowania o środki w projekcie SET_HEAT było utworzenie konsorcjum i pozyskanie partnerów z co najmniej trzech różnych krajów UE. Parterami mogły być również ośrodki naukowe i jednostki przemysłowe z branży ciepłowniczej. Do konsorcjum weszło łącznie 11 partnerów:

  • ECO SA,
  • Politechnika Śląska,
  • Politechnika Opolska
  • firma Kelvin z Polski,
  • jednostki naukowe i firmy z Danii, Chorwacji, Rumunii i Litwy.

Projekt LIFE-2022-CET-DH

W ramach budżetu LIFE 2021-2027 ogłoszono konkurs LIFE-2022-CET-DH. Jego celem jest wprowadzenie niskotemperaturowego ciepła odpadowego lub pochodzącego z odnawialnych źródeł energii do wysokotemperaturowych systemów ciepłowniczych. ECO SA widzi w tym konkursie realną szansę na sfinansowanie działań prowadzących do dekarbonizacji systemów.

Cele projektów zgłaszanych w konkursie

Podstawowym celem projektów zgłaszanych w ramach konkursu LIFE-2022-CET-DH jest opracowanie dziesięcioletnich planów inwestycyjnych, umożliwiających przemianę tradycyjnych wysokotemperaturowych systemów ciepłowniczych w efektywne systemy, zgodnie z definicją unijnej dyrektywy EED. Ta dyrektywa odgrywa kluczową rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Po podpisaniu umowy przez pozostałych uczestników konsorcjum z Polski, Danii, Litwy, Chorwacji i Rumunii, rozpocznie się kolejny etap projektu SET_HEAT. Prace projektowe rozpoczną się 1 października zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Wiodąca spółka ciepłownicza

ECO SA jest wiodącą spółką ciepłowniczą w Polsce i częścią Grupy Kapitałowej ECO SA, powołanej w 2009 roku. Grupa składa się z przedsiębiorstw ciepłowniczych w Opolu, Malborku, Kutnie, Jeleniej Górze i Tarnobrzegu, oraz spółek córek: ECO Serwis, ECO Logistyka i ECO Kogeneracja. Spółka ma także oddziały eksploatacyjne w województwie lubuskim i śląskim.

Źródło: ECO Opole

NAJNOWSZE

Centrum handlowe „Swoja Olimpia” zwycięzcą konkursu „Piękny Wrocław”

Centrum handlowe „Swoja Olimpia” zwycięzcą konkursu „Piękny Wrocław”

Wrocławskie centrum handlowe „Swoja Olimpia” zostało zwycięzcą trzydziestej drugiej edycji konkursu architektonicznego „Piękny Wrocław”. Obiekt, zaprojektowany przez pracownię Architektury Głowacki, otrzymał Grand Prix konkursu. Wyniki...

POLECAMY